2-[2-(4-Chloro-phenyl)-2-oxo-ethylsulfanyl]-4,6-dimethyl-nicotinamide

2-[2-(4-Chloro-phenyl)-2-oxo-ethylsulfanyl]-4,6-dimethyl-nicotinamide