Vinyldimethyl(5-chlorothienyl-2)silane

Vinyldimethyl(5-chlorothienyl-2)silane