Diethylketone, (O-pentafluorobenzyl)oxime

Diethylketone, (O-pentafluorobenzyl)oxime