2-Phenyl-6-methyl-2-methoxy-1,3-dioxa-6-aza-2-silacyclooctane

2-Phenyl-6-methyl-2-methoxy-1,3-dioxa-6-aza-2-silacyclooctane