6-Chloro-[1,2,4]triazolo[3,4-a]phthalazine

6-Chloro-[1,2,4]triazolo[3,4-a]phthalazine