3-Bromo-4'-trifluoromethylbenzophenone

3-Bromo-4'-trifluoromethylbenzophenone