Ethanone, 1,2-bis(3,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxy-

Ethanone, 1,2-bis(3,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxy-