Ethanone, 1-[5-(1,1-dimethylethyl)pyrazinyl]-

Ethanone, 1-[5-(1,1-dimethylethyl)pyrazinyl]-