N-(4-trimethylsilylphenyl)methanimine

N-(4-trimethylsilylphenyl)methanimine