Ethanone, 1-(5-methyl-3-indolizinyl)-

Ethanone, 1-(5-methyl-3-indolizinyl)-