Ethanone, 1-[4-(dodecyloxy)-2-hydroxyphenyl]-

Ethanone, 1-[4-(dodecyloxy)-2-hydroxyphenyl]-