Ethanone, 1-(5-hydroxy-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-

Ethanone, 1-(5-hydroxy-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-