2-nitro-N-pyridin-3-ylbenzamide

2-nitro-N-pyridin-3-ylbenzamide