Propane sultam, N-carbamoylmethyl-

Propane sultam, N-carbamoylmethyl-