Silane, [[1-[(1,1-dimethylethyl)thio]ethenyl]oxy]trimethyl-

Silane, [[1-[(1,1-dimethylethyl)thio]ethenyl]oxy]trimethyl-