.beta.-Sitosterol trimethylsilyl ether

.beta.-Sitosterol trimethylsilyl ether