Imidazole, 2-(4-chlorobenzylthio)-1-(2,3-dichlorophenyl)-

Imidazole, 2-(4-chlorobenzylthio)-1-(2,3-dichlorophenyl)-