Ethanone, 2-(4-methoxyphenyl)-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-

Ethanone, 2-(4-methoxyphenyl)-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-