Propane, 1,1'-thiobis[3-(methylthio)-

Propane, 1,1'-thiobis[3-(methylthio)-