([(E)-[(Dimethylamino)sulfanyl](ethoxy)methylidene]amino)benzene

([(E)-[(Dimethylamino)sulfanyl](ethoxy)methylidene]amino)benzene