2-(3H-Benzo[c]isoxazol-1-ylmethyl)-malononitrile

2-(3H-Benzo[c]isoxazol-1-ylmethyl)-malononitrile