Ethanone, 1-[4-(1-benzimidazolyl)methylaminophenyl]-

Ethanone, 1-[4-(1-benzimidazolyl)methylaminophenyl]-