1-[1-(4,5-Diphenyl-oxazol-2-yl)-ethyl]-2-methoxymethyl-octahydro-cyclopenta[b]pyrrole

1-[1-(4,5-Diphenyl-oxazol-2-yl)-ethyl]-2-methoxymethyl-octahydro-cyclopenta[b]pyrrole