Butane, 2-phenyl-3-(trimethylsilyloxy)-

Butane, 2-phenyl-3-(trimethylsilyloxy)-