Silacycloheptan-4-one, 1,1-dimethyl-

Silacycloheptan-4-one, 1,1-dimethyl-