Cyclohexanecarbonitrile, 3,3,5,5-tetramethyl-1-(phenylthio)-

Cyclohexanecarbonitrile, 3,3,5,5-tetramethyl-1-(phenylthio)-