6-(2-Fluoro-benzylsulfanyl)-5-phenyl-1,2,3,5-tetrahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta[a]inden-4-one

6-(2-Fluoro-benzylsulfanyl)-5-phenyl-1,2,3,5-tetrahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta[a]inden-4-one