Ethanol, 2-(4-ethylphenoxy)-

Ethanol, 2-(4-ethylphenoxy)-