N-[4-(4-benzamido-3-methoxyphenyl)-2-methoxyphenyl]benzamide

N-[4-(4-benzamido-3-methoxyphenyl)-2-methoxyphenyl]benzamide