N-Benzoyl-tyrosinyl-glycine

N-Benzoyl-tyrosinyl-glycine