Imidazolidine, 1,3-dibenzoyl-2-phenyl-

Imidazolidine, 1,3-dibenzoyl-2-phenyl-