N-[[2-chloro-6-(4-methoxyphenoxy)phenyl]methyl]benzamide

N-[[2-chloro-6-(4-methoxyphenoxy)phenyl]methyl]benzamide