Ethanone, 2-(5-methoxy-1-methyl-2-benzimidazolyl)thio-1-phenyl-

Ethanone, 2-(5-methoxy-1-methyl-2-benzimidazolyl)thio-1-phenyl-