Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2-(benzoylmethyl)-6,6-dimethyl-

Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2-(benzoylmethyl)-6,6-dimethyl-