N-(1-cyanopropan-2-yl)benzamide

N-(1-cyanopropan-2-yl)benzamide