Imidazolidinetrione, methyl(2-phenylethyl)-

Imidazolidinetrione, methyl(2-phenylethyl)-