N-(cyclohexylcarbamoylcarbamoyl)-2-ethylbutanamide

N-(cyclohexylcarbamoylcarbamoyl)-2-ethylbutanamide