Ethanone, 1-(3,5,5-trimethyl-2-pyrazolin-1-yl)-2-phenyl-

Ethanone, 1-(3,5,5-trimethyl-2-pyrazolin-1-yl)-2-phenyl-