Methyl octa-O-methyllaminaribionate

Methyl octa-O-methyllaminaribionate