Ethanone, 2-diethylamino-1-(4-methyl-3-indolyl)-

Ethanone, 2-diethylamino-1-(4-methyl-3-indolyl)-