1-Propyne, 1-(methylthio)-

1-Propyne, 1-(methylthio)-