Vinyldimethyl(1,3,3-tribromopropyl)silane

Vinyldimethyl(1,3,3-tribromopropyl)silane