Imidazolidinetrione, methyl-2-propenyl-

Imidazolidinetrione, methyl-2-propenyl-