O-Methylcarbamoyl-3-tropanone oxime

O-Methylcarbamoyl-3-tropanone oxime