Bicyclo[5.2.0]nonane, 4-methylene-2,8,8-trimethyl-2-vinyl-

Bicyclo[5.2.0]nonane, 4-methylene-2,8,8-trimethyl-2-vinyl-