Pyridine, 2-(4-trifluoromethylbenzylthio)-

Pyridine, 2-(4-trifluoromethylbenzylthio)-