[2-[(5-bromo-thiophen-2-ylmethylene)-amino]-5-chloro-phenyl]-phenyl-methanone

[2-[(5-bromo-thiophen-2-ylmethylene)-amino]-5-chloro-phenyl]-phenyl-methanone