1-[Difluoro(isocyanato)methyl]-4-nitrobenzene

1-[Difluoro(isocyanato)methyl]-4-nitrobenzene