5-Dimethyl(octyl)silyloxytridecane

5-Dimethyl(octyl)silyloxytridecane