5-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane

5-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane